Magasinet, 2012-02-24

Bibeln på scen o fastan

Från Göteborg. Intervju med dramatikern Niklas Rådström och teologen Ola Sigurdson om pjäsen Bibeln på Göteborg stadsteater.
Prästen Johanna Björnsdotter Öhman funderar kring fastans betydelse. Inte minst bland ungdomar finns ett växande intresse.