Om Magasinet

Magasinet var en programidé som testades under pilotperioden för Svenska kyrkan Play, september 2011-mars 2012.

Det producerade totalt 12 program om olika ämnen med redaktionellt material och livsåskådningsfrågor på temat kyrka, kultur och samhälle. Reportage från hela landet blandat med inslag från eller studiosamtal om intressanta och aktuella frågor. Syftet är att visa på Svenska kyrkans breda verksamhet runt om i landet och världen för en bred allmänhet.